Przewożenie materiałów niebezpiecznych jest wielkim zagrożeniem dla ruchu drogowego. Z tego powodu konieczne było sformułowanie pewnej umowy międzynarodowej, która określałaby wszelkie zasady, które związane są właśnie z transportem takich substancji. Taka umowa została stworzona i określana skrótem ADR. Składa się ona z dwóch załączników, które regulują wszelkie rzeczy, które mają znaczenie w przypadku przewożenia takich niebezpiecznych ładunków. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić znacznie większe bezpieczeństwo na drogach i zmniejszyć problemy, które związane są między innymi ze strony takich substancji, które są przewożone. W pierwszym załączniku A znajduje się więc wykaz wszelkich niebezpiecznych substancji. Są to kategorie, które opisują jakie działanie mają poszczególne środki. Stąd można znaleźć takie grupy jak na przykład materiały wybuchowe, środki żrące lub też inne, które mogą powodować zagrożenie dla człowieka lub środowiska naturalnego.

Załącznik A

Ważną rzeczą jest fakt, że wszelkie grupy mają przypisane piktogramy. Są to graficzne znaki, które mocowane są na tyle pojazdu, który potrenuje takie materiały. Są one dobrze oznaczone, ponieważ znajdują się na pomarańczowej tablicy. W ten sposób jesteśmy w stanie z daleka zobaczyć jakie materiały są transpirowane i mieć się na baczności. Jest to informacja dla innych uczestników ruchu drogowego, która polega przede wszystkim na tym, aby zachować jeszcze większą ostrożność podczas jazdy takim samochodem. Jest to dla nas niezwykle ważną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać. Jedynie w ten sposób będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Ciężarówka z niebezpiecznym ładunkiem (sxc.hu)

Ciężarówka z niebezpiecznym ładunkiem (sxc.hu)

Załącznik B

W załączniku B znajdują się wymagania techniczne, które stawiane są pojazdom, które będą realizowały transport takich materiałów. Znajdują się tutaj również wytyczne dla pracowników, który będą kierowali takimi pojazdami oraz zajmowali się jego załadunkiem. Ważną rolę odgrywa też inspektor ADR, który zarządza i dopuszcza takie pojazdy do ruchu. W tym przypadku konieczne jest wykonanie czegoś takiego jak kurs ADR  oraz zdanie odpowiednich egzaminów. Jest to ważne i z tego powodu powinniśmy wiedzieć o tym w jaki sposób oznakowane są pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – to może uratować nam kiedyś życie.

http://amon.com.pl/wp-content/uploads/2015/10/cysterna.jpghttp://amon.com.pl/wp-content/uploads/2015/10/cysterna-300x139.jpgAdrian KarpackiMotoryzacja i transportadr,transport
Przewożenie materiałów niebezpiecznych jest wielkim zagrożeniem dla ruchu drogowego. Z tego powodu konieczne było sformułowanie pewnej umowy międzynarodowej, która określałaby wszelkie zasady, które związane są właśnie z transportem takich substancji. Taka umowa została stworzona i określana skrótem ADR. Składa się ona z dwóch załączników, które regulują wszelkie rzeczy, które...